00:00
00:00
View Profile Katolico
Kato Masaru @Katolico

27, Male

Argentina

12/3/14

Level:
2
Exp Points:
25 / 50
Exp Rank:
847,991
Vote Power:
2.13 votes
Rank:
Civilian
Global Rank:
0
Blams:
0
Saves:
0
Whistle:
Normal